Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid
Als u zich inschrijft voor een activiteit bij Stefanie Kaiser verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en wordt u geacht deze gelezen te hebben. Onderaan deze pagina vindt u de volledige tekst. Leest u deze alstublieft zorgvuldig. Heeft u vragen schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wanneer u een training of activiteit heeft gevolgd bij Stefanie Kaiser ontvangt u een paar keer per jaar een nieuwsbrief. Wilt u deze niet ontvangen? Dan kunt u zichzelf ten alle tijden uitschrijven.

Aanmelding / Inschrijving en bevestiging
– Aanmelden voor een activiteit (training, stiltedag, workshop, retraite, losse les) bij Stefanie Kaiser kan via de webshop op de website. Of via de e-mail, de website, sociale media of telefoon. Zo geeft de deelnemer aan deel te willen nemen aan een training of activiteit. Stefanie Kaiser stuurt vervolgens een bevestiging van inschrijving. Nadat er een mailwisseling is geweest met een akkoord van de deelnemer heeft er een overeenkomst plaats gevonden met betrekking tot deelname aan een activiteit.
– Voor deelname van een activiteit is er betaald door de deelnemer.

– De deelnemer ontvangt van Stefanie Kaiser via een e-mail een bevestiging met daarin de overeengekomen afspraken, datum van het kennismakingsgesprek, training of activiteit, algemene voorwaarden en opgave van de aan te leveren deelnemersgegevens. Met het verstrekken van de gevraagde gegevens aan de deelnemer of door deel te nemen aan een activiteit bij Stefanie Kaiser. Stefanie Kaiser, verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en gelezen te hebben en ermee akkoord te gaan.

Kosten van activiteiten
– Bij aanmelding per intakeformulier, email of telefoon gelden de prijzen zoals ze staan vermeld op: www.stefaniekaiser.nl ten tijde van inschrijving.
– In de prijzen zijn de kosten voor materiaal en overige zaken inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
– Stefanie Kaiser vermeld zakelijk en particuliere tarieven. BTW wordt bij zakelijke tarieven apart vermeld.
– Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

Betaling van de factuur
– Na aanmelding voor een training bij Stefanie Kaiser ontvangt de deelnemer per e-mail de factuur.
– Betaling vindt plaats via de website. Na de betaling wordt de factuur toegezonden.
– Indien de klant de betaling per overboeking doet wordt de factuur vooraf toegestuurd.

Annulering training of activiteit door de deelnemer
– Een training kan tot vier weken voor de afgesproken datum kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering tussen vier en twee weken voor de eerste sessie van de training wordt 50% van de totale trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen de twee en één week voor de eerste sessie van de training wordt 75% van de totale trainingskosten in rekening gebracht. En bij annulering korter dan een week is de deelnemer het volledige bedrag verschuldigd.
– Inhalen is niet mogelijk gezien de aard van activiteiten die Stefanie Kaiser biedt.
– Wanneer het een overlijden betreft vervallen de regels.
– Stefanie Kaiser behoudt zich het recht voor activiteiten, trainingen of retraites te annuleren, wanneer er sprake is van overmacht.
De volgende situaties vallen onder overmacht:
– Overstroming, aardbeving, psychische aandoeningen als: psychose, staking, licentieweigering, oorlog, gewijzigde overheidsmaatregelen, virusuitbraak, pandemie, voor alle van boven genoemde oorzaken waar Stefanie Kaiser geen invloed op heeft.
Indien bovenstaande van toepassing is wordt er geen restitutie gegeven maar het aanbod wordt naar een nader te bepalen datum in de toekomst verplaatst. Tenzij anders is afgesproken per e-mail.

Annulering door Stefanie Kaiser
Stefanie Kaiser behoudt zich het recht voor een workshop, training, stiltedag, losse les of retraite te annuleren, indien zeven dagen voor aanvang het aantal aanmeldingen minder is dan het vereiste aantal deelnemers voor de desbetreffende activiteit. Of om andere uitzonderlijke redenen die ervoor zorgen dat de activiteit niet gehouden kan worden. De deelnemers worden hier omtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Allereerst en indien mogelijk biedt Stefanie Kaiser de deelnemer een alternatieve datum aan. Indien de deelnemer hiervan gebruik maakt wordt de betaling niet gerestitueerd. Wanneer de deelnemer ervoor kiest niet meer te willen deelnemen aan een activiteit bij Stefanie Kaiser zal de betaling worden gerestitueerd.

Aansprakelijkheid
– Deelname aan trainingen en activiteiten bij Stefanie Kaiser is geheel voor eigen risico.
– De deelnemer is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor deelname en voor de gevolgen en consequenties van deelname aan een training | workshop | cursus | les| retraite | activiteit bij Stefanie Kaiser.
– Respecteer je grenzen en forceer niets.
– Bij gezondheidsklachten in welke vorm dan ook is het raadzaam de arts / Psycholoog of therapeut te raadplegen of deelname aan een activiteit raadzaam is.
– Stel de docent voor trainingen, yoga of activiteiten op de hoogte van blessures of geestelijke gezondheidsklachten. Mogelijk kan Stefanie Kaiser individuele aanwijzingen geven ten goede van de deelnemer.

Klachtenregeling
– Indien je een klacht hebt dan kun je dit telefonisch of per e-mail laten weten aan Stefanie Kaiser, 06 54785986. Stefanie Kaiser zal altijd streven naar een goede afhandeling van klachten. Stefanie Kaiser zal ook altijd kijken naar een geschikte oplossing.
– Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk directe oplossingen te vinden. Klachten en opmerkingen worden zoveel mogelijk door Stefanie Kaiser direct en persoonlijk verwerkt. Loopt dit volgens jou niet naar wens? Dan kun je ook contact opnemen met de VMBN.
– VMBN is de beroepsverenging voor Mindfulness trainers en zal telefonisch bereikbaar zijn op het nummer: 085 06 09 111. Het VMBN is bereikbaar op: Maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 16.00 uur. Vragen kun je mailen naar: info@vmbn.nl.

Scroll naar top